Louhinta Kääntä Ab – Professionell sprängnings- och brytningsarbete

Louhinta Kääntä Ab är ett finskt sprängnings- och markbyggnadsföretag från Alavieska. Louhinta Kääntä grundades 2008. Vi utför kanalsprängning, grundarbeten av byggnader samt andra sprängnings- och brytningsarbeten professionellt och i tid.

Louhinta Kääntä Ab har gjort sprängnings- och brytningsarbeten i byggandet av nya bostadsområden i Ylivieska och Kalajoki. Företaget är specialiserat på att bygga grunder för vindkraftverk i hela Finland, för det mesta i Uleåborgsregionen och mellan städerna Ylivieska och Kalajoki. Företagets viktigaste kunder är kommuner, städer, företag och privatkunder. Vi är intresserade av att ta hand om totalentreprenader av jordbyggnadsarbeten.

För närvarande sysselsätter företaget 34 personer. Bolaget har anskaffat en modern maskinpark. Företagsformen har varit ett aktiebolag fr.o.m. 2011. Louhinta Kääntä Ab är en medlem av Finlands företagare.