Referenser

Vindkraftbyggen:
Vi har varit delaktiga i att utföra följande vindkraftsprojekt under de senaste åren :
-Merijärvi/Pyhänkoski vindkraftbygge 2012. Området består av sex vindkraftverk. Vi gjorde alla brytningsarbeten där.
– Kopsa 1 2013. Det byggdes sex vindkraftverk i vindkraftparken. Där gjorde vi schaktnings- och sprängningsarbeten för grunder och vägar.
– Mäkikangas vindkraftpark 2013. Där byggdes det elva vindkraftverk och vi gjorde schaktnings- och sprängningsarbeten för grunder och vägar.
– Kopsa 2 2014. Vindkraftparken består av tio vindkraftverk. Där gjorde vi schaktnings- och sprängningsarbeten för grunder och vägar.
– Saarenkylä vindkraftpark 2015, Vieskajärvi, Alavieska. Området består av nio vindkraftverk.
– Tohkoja vindkraftpark, Kalajoki 2015-2016.

Andra arbeten:
Vi har brutit nya bostadsområden bl.a. i Ylivieska stad fr.o.m. 2008. Valio Oy, Haapavesi 2012
S-market Haapavesi, brytning av grunder 2013
Dubbelspår mellan Karleby och Riippa RU1, brytningsarbeten 2013
Dubbelspår mellan Riippa och Eskola RU2, brytningsarbeten 2013-2014
Asunto Oy Resina i centrala Uleåborg, brytning av kvarterets grunder 2013

Byggen av överföringsavlopp:
Kiiminki 2009, Sievin asemakylä 2010, Haapajärvi-Nivala 2012, Otanmäki-Kajaani 2014, Pyhäjoki-Hanhikivi 2015

Kanalsprängning ca 10 000-30 000 mᶾ/år
Brytning för olika krossanläggningar ca 500 000-2 000 000 ton/år